PRIVACYVERKLARING

Vakantiehotel Der Brabander.

gevestigd aan:

Am Waltenberg 65,

Winterberg,

Duitsland,

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Vakantiehotel Der Brabander.

Am Waltenberg 65

59955 WINTERBERG

Duitsland T +49 2981 9320

 

Onze contactpersoon voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te bereiken via: info@brabander.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Der Brabander kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat:

je gebruik maakt van de diensten van Der Brabander, en/of omdat je deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf verstrekt aan Der Brabander:

 

bij het invullen van een contactformulier op de website werkenbijderbrabander.nl, per mail, per telefoon of anderszins, omdat je interesse hebt om mogelijk in de toekomst gebruikt te maken van de diensten van Der Brabander of omdat je interesse hebt om bij Der Brabander te solliciteren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaattype

Adresgegevens

IP-adres

Data die je zelf opgeeft met betrekking tot de functie waarvoor je solliciteert

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brabander.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Der Brabander verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Der Brabander verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verwerken van inkomende sollicitaties.
  • Marketing van Der Brabander
  • Verzoek tot contact met Der Brabander

 

Concreet:

 

Verwerken van inkomende sollicitaties

 

Als wij sollicitatiebrieven en cv’s van personen ontvangen, dan zullen wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Gegevens uit sollicitatiebrieven en cv’s worden uitsluitend gebruikt om de sollicitant te beoordelen en eventueel uit te nodigen voor sollicitatiegesprekken. Sollicitatiebrieven en cv’s van personen die niet door de eerste selectie komen, worden meteen uit onze database verwijderd. De sollicitatiebrieven en cv’s van sollicitanten die door ons worden uitgenodigd voor een gesprek worden binnen twee maanden nadat de sollicitatieprocedure ten einde is verwijderd uit onze database.

 

Marketing van Der Brabander

 

De website van Der Brabander verzamelt jouw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via jouw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van jouw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze site die je bezoekt.

 

Verzoek tot contact met Der Brabander

 

Als je ons verzoekt om contact met jou op te nemen via het contactformulier op de website, per telefoon of anderszins, dan vragen wij alleen de benodigde gegevens om jou van dienst te kunnen zijn. Jouw naam, bedrijfsnaam en postcode gebruiken wij om jou te koppelen aan de juiste contactpersoon binnen ons bedrijf. Jouw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met jou op te nemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Der Brabander bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Marketing van Der Brabander: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment
  • Verzoek tot contact met Der Brabander: tot maximaal 3 maanden na het laatste contactmoment

 

Bij einde dienstverband of bij een afgerond sollicitatietraject, welk traject niet heeft geleid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, worden door Verwerkingsverantwoordelijke binnen 1 maand de volgende gegevens verwijderd:

  • Persoonsgegevens van naasten;
  • Curriculum Vitae en gegevens gevolgde opleidingen;
  • Persoonsgegevens die zijn gepubliceerd op de website van verwerkingsverantwoordelijke;
  • Persoonsgegevens (naam, adres, gegevens partner, namen kinderen, foto gezin, hobby’s Betrokkene) die met toestemming beschikbaar zijn gesteld voor online doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Der Brabander deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de te verlenen diensten en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Der Brabander blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Der Brabander jouw persoonsgegevens aan andere derden indien noodzakelijk. Dit doen wij uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Verwerkers

CATEGORIE NAAM JURISDICTIE DOEL SOORT GEGEVENS
Analyse Google Analytics Verwerken van activiteiten Analyse website activiteiten IP-adres
Formulieren WordPress Verwerken van gegevens Het benaderen van contacten indien nodig Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Subverwerker

CATEGORIE NAAM JURISDICTIE DOEL SOORT GEGEVENS
Analyse Signum Marketing Inzage van gegevens Analyse online activiteiten Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Der Brabander gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Google Analytics

 

Der Brabander maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Google Adwords-advertenties van Der Brabander bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Der Brabander heeft hier geen invloed op.

Der Brabander heeft Google geen toestemming gegeven om via Der Brabander verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Der Brabander en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brabander.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Der Brabander wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Der Brabander neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@brabander.nl.